O nas

onas

Jesteśmy …

Drużyna Braci jest Chrześcijańską Formacją ASG, działającą od 2009 roku. Obecnie posiadamy struktury w miejscowościach na Dolnym i Górnym Śląsku. Naszych członków można spotkać m.in. w Dzierżoniowie, Janowicach Wielkich, Jeleniej Górze, Nysie, Raciborzu, Świdnicy, Wałbrzychu czy Wrocławiu. Wielu z naszych członków, oprócz zamiłowania do Airsoftu, łączy nas coś jeszcze – większa pasja, którą jest miłość do Jezusa Chrystusa wyrażana w praktyczny sposób w codziennym życiu.

W Drużynie Braci mile widziani są wszyscy, niezależnie od tego czy podzielają naszą pasję do Boga, wymagamy jedynie przestrzegania promowanych przez nas zasad chrześcijańskich polegających na fair play, abstynencji od środków psychoaktywnych podczas uczestnictwa w rozgrywkach oraz wzajemnego szacunku. Nasze działanie służy umacnianiu wzajemnej życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników.

Przygoda z ASG zaczęła się od wspólnych zabaw ojców z synami, które szybko przekształciły się w spotkania podnoszące umiejętności związane z militariami. Dzięki dobrej atmosferze i stawianiu sobie nowych wyzwań nasza formacja stale się rozwija. Uczestniczymy od 2012 w największych ogólnopolskich manewrach Combat Alert, korzystamy z możliwości działania na innych imprezach airsoftowych (np. Asgard), jesteśmy organizatorami własnej imprezy milsimowej Manewry Górskie, organizujemy także co kilka tygodni spotkania lokalne. Ponadto członkowie Drużyny Braci uczestniczą aktywnie w działaniach wpierających proobronność naszego kraju, wyrażając to udziałem w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez Wojsko Polskie czy członkowstwem w organizacjiach proobronnych (np. FUNDACJA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU „COMBAT ALERT”).

Co to jest ASG?

Skrót ASG pochodzi z angielskiego airsoft gun, oznaczającego repliki broni palnej, miotające kulki wykonane z plastiku. Repliki ASG cechują się dużym podobieństwem zewnętrznym do prawdziwej broni palnej. Jednocześnie nie posiadają cech bojowych – nie ma możliwości przerobienia ich na broń palną. W rozumieniu polskiego prawa repliki ASG nie są bronią, ponieważ energia wylotowa kulki nie przekracza 17 dżuli, najczęściej mieści się w przedziale 0,5 – 3 dżule. Z tego względu nie trzeba ich rejestrować oraz mogą być używane przez osoby nieletnie. Używanie replik ASG jest stosunkowo bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania tzw. prawa ASG i zasad bezpieczeństwa. ASG, jak każdy sport, może być niebezpieczny. Z tego względu uczestnicy spotkań używają okulary ochronne, a także indywidualnie dobierają inne środki ochrony takie jak czapki, hełmy, maski, kominiarki.

Repliki ASG wynaleziono w Japonii, gdzie były wykorzystywane do szkolenia wojska. Obecnie są powszechne na całym świecie, służąc także do zabawy czy pokazowych rekonstrukcji historycznych. W Polsce istnieje wiele grup spotykających wspólnie w ramach lokalnych strzelanek, LARPów, milsimów czy szkoleń proobronnych. Szczegółowe zasady rozgrywek (zasady trafień, warunki zwycięstwa) ustalane są każdorazowo przez organizatorów.

Spotkania airsoftowe najczęściej należą do 3 kategorii:

Spotkania „strzelanki” – zazwyczaj dość luźne, o prostych zasadach, dynamicznej rozgrywce, trwające od kilkunastu minut do kilku godzin. Zwykle warunkiem zwycięstwa jest przejęcie kontroli nad określonymi lokalizacjami, przeniesienie przedmiotów, zdobycie flagi przeciwnika, odbicie zakładnika bądź wyeliminowanie wszystkich przeciwników. System trafień na ogół jest bardzo prosty – trafienie gracza skutkuje zejściem do miejsca zwanego respem (z angielskiego – miejsce ponownego pojawienia się w grze), skąd wraca do gry, od razu lub po krótkim oczekiwaniu.

LARP-y – rozgrywki o bardzo rozbudowanej warstwie fabularnej, gdzie strzelanie pełni rolę dodatku, a najważniejszy jest klimat i kreatywność graczy. Scenariusze zazwyczaj są bogate w akcenty humorystyczne, używa się dużej ilości rekwizytów. Przykładowa rozgrywka to impreza w czasie której kilkuset graczy podzielonych na frakcje próbuje środkami dyplomatycznymi, ekonomicznymi i militarnymi przejąć kontrolę nad fikcyjnym mini-państwem.

Milsimy (skrót od ang. military simulation) – gry mające jak najwierniej odwzorowywać warunki prawdziwego pola walki. Nierzadko trwają ponad 24 h, wymagają dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, zawierają elementy sztuki przetrwania. Często pojedyncze trafienie eliminuje całkowicie z rozgrywki lub powoduje poważne trudności w realizacji zadań.

Jeśli jesteś ciekaw / ciekawa jak wygląda działanie Drużyny Braci – zapraszamy do kontaktu!