ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DO DRUŻYNY BRACI JUNIOR

logo db black

pobierz

ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DO DRUŻYNY BRACI

JUNIOR

Imię i nazwisko:                                  _____________________________________

Adres do korespondencji:                 _____________________________________

Kod pocztowy:                                  _____________________________________

Telefon:                                                _____________________________________

e-mail:                                                  _____________________________________

Własny mundur:        TAK / NIE        Maskowanie: __________________________

Własna broń: (tak/nie)        jaka:       _____________________________________

Doświadczenie w airsofcie:             MAŁE / ŚREDNIE / DUŻE

Znajomość pierwszej pomocy:        TAK / NIE

Zainteresowania w zakresie specjalności:

__________________________________________________________________________

Zapoznałem/am się z Regulaminem Członka Drużyny Braci oraz z Regulaminem Spotkania Strzeleckiego i akceptuję zasady i wartości Drużyny Braci, wchodząc w skład Drużyny Braci będę się starać ich przestrzegać, będę aktywnie uczestniczyć w działaniach w ramach misji Drużyny Braci oraz będę dokładać starań, aby Drużyna Braci rozwijała się i poprawiała jakość swych działań.

______________________
imię nazwisko

______________________

miejscowość i data

Wypełnia opiekun prawny

Zapoznałem/am się z REGULAMINEM CZŁONKA DRUŻYNY BRACI oraz z REGULAMINEM SPOTKANIA STRZELECKIEGO, które są zamieszczone na stronie www.druzynabraci.pl/regulaminy oraz akceptuję zasady i wartości Drużyny Braci dla mojego podopiecznego.

Oddałem/am wypełnione OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW – DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH.

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, przez Drużynę Braci na potrzeby działań grupy oraz organizowanych przez nią projektów.
______________________

imię  nazwisko

______________________
miejscowość i data

Wypełnia sztab DB

Data przyjęcia w poczet Drużyny Braci:        _____________________________________________

Decyzja:                                                               _____________________________________________